کارت تخفیف و کارت خرید اقساطی

خرید اقساطی

با ثبت مشخصات و آپلود مدارک هویتی ، پس از تایید توسط ما میتوانید به محل خدمت مراجعه کرده و بدون پرداخت هیچ مبلغی خدمت خودرا دریافت کنید.

تخفیف اعتباری

با خرید و دریافت همکارت و ثبت کارت بانکی خود در پنل ما میتوانید با مراجعه به مراکز طرف قرارداد از 10 تا 50 درصد تخفیف دریافت کنید.

کسب اطلاعات بیشتر

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره همکارت با ما تماس بگیرید.

مرکز تماس: ۰۲۱۴۴۲۸۱۰۰۰