کاربر گرامی!

برای نمایش قیمت خرید، ابتدا مشخص نمایید دفترچه درمانی بیمه پایه دارید یا خیر.

چرا داشتن دفترچه درمانی بیمه پایه در قیمت تاثیر دارد؟ 

کاربرانی که دفترچه درمانی بیمه پایه دارند بخشی از تعهدات بیمه ای را با بیمه پایه خود رفع می کنند و  نیازی به استفاده از بیمه تکمیلی ندارند . به همین علت تعرفه کمتری بابت دریافت بیمه تکمیلی از انان دریافت میشود.

اما کاربرانی که بیمه پایه یا دفترچه درمانی بیمه پایه ندارند، کلیه هزینه های درمانی آنان با بیمه تکمیلی پرداخت میشود . از این رو تعرفه سالیانه این کاربران 40000 تومان گران تر دیگر کاربران می باشد.