بخش معاینه و تشخیص تعرفه آزاد فرانشیز 50%
ویزیت و طرح درمان 892,000 446,000
رادیو گرافی پری اپیکال و باینت وینگ 821,420 410,710
بخش جراحی فک و صورت تعرفه آزاد فرانشیز 50%
کشیدن دندان قدامی 4,000,000 2,000,000
کشیدن دندان خلفی 5,000,000 2,500,000
کشیدن دندان عقل معمولی 6,000,000 3,000,000
جراحی دندان و یا ریشه نهفته در نسج نرم 12,000,000 6,000,000
جراحی دندان و یا ریشه نهفته در نسج سخت 15,000,000 7,500,000
آلوئولوپلاسی نیم فک 10,000,000 5,000,000
عمیق کردن وستیبول نیم فک 14,520,000 7,260,000
فرنکتومی 5,000,000 2,500,000
بازکردن آبسه داخل دهان 3,000,000 1,500,000
درمان درای ساکت هر جلسه 2,000,000 1,000,000
بخیه 2,400,000 1,200,000
اکسپوز کردن دندان 9,000,000 4,500,000
آمپوتاسیون ریشه (هرریشه) 7,000,000 3,500,000
بیوپسی از نسج نرم 5,600,000 2,800,000
بیوپسی از نسج سخت 8,000,000 4,000,000
بخش ترمیمی تعرفه آزاد فرانشیز 50%
ترمیم آمالگام کلاس پنج یا یک سطحی 5,100,000 2,550,000
ترمیم آمالگام دو سطحی 6,000,000 3,000,000
ترمیم آمالگام سه سطحی 7,600,000 3,800,000
ترمیم کامپوزیت یک سطحی یا کلاس پنج 5,600,000 2,800,000
ترمیم کامپوزیت دو سطحی یا کلاس سه 7,000,000 3,500,000
ترمیم کامپوزیت سه سطحی یا کلاس چهار 8,400,000 4,200,000
بیلداپ تاج آمالگام 8,400,000 4,200,000
بیلداپ تاج کامپوزیت 10,000,000 5,000,000
پین داخل عاج و کانال هر عدد 2,000,000 1,000,000
اسپیلینت کامپوزیت هردندان 11,000,000 5,500,000
کفبندی 3,000,000 1,500,000
بخش اطفال تعرفه آزاد فرانشیز 50%
پلاک فضا نگهدارنده ثابت یک طرفه 15,000,000 7,500,000
پلاک فضا نگدارنده ثابت دوطرفه  فک بالا،پایین 17,600,000 8,800,000
فضا نگهدار متحرک – یک طرفه 13,640,000 6,820,000
فضا نگهدار متحرک دو طرفه فک بالا،پایین 15,200,000 7,600,000
روکش استیل ضد زنگ (s.s.c) 8,000,000 4,000,000
کشیدن دندان قدامی (شیری/دائمی) 2,600,000 1,300,000
کشیدن دندان خلفی (شیری/دائمی) 3,200,000 1,600,000
پالپوتومی دندان شیری 4,000,000 2,000,000
فلوراید تراپی هرفک با بروساژهر فک 3,000,000 1,500,000
فیشور سیلنت هر دندان 3,800,000 1,900,000
ترمیم آمالگام کلاس پنج یا یک سطحی 5,100,000 2,550,000
ترمیم آمالگام دو سطحی 6,000,000 3,000,000
ترمیم آمالگام سه سطحی 7,600,000 3,800,000
ترمیم کامپوزیت یک سطحی 5,600,000 2,800,000
ترمیم کامپوزیت دو سطحی 7,200,000 3,600,000
ترمیم کامپوزیت سه سطحی 8,400,000 4,200,000
استریپ هر دندان 0 0
پالپکتومی دندان قدامی 5,000,000 2,500,000
پالپکتومی دندان خلفی 6,400,000 3,200,000
بخش درمان ریشه (اندو) تعرفه آزاد فرانشیز 50%
پالپوتومی اورژانس (دندان دائمی ) 3,600,000 1,800,000
درمان ریشه یک کانال 7,600,000 3,800,000
درمان ریشه دو کانال 11,000,000 5,500,000
درمان ریشه سه کانال 14,800,000 7,400,000
درمان ریشه چهار کانال 15,800,000 7,900,000
درمان ریشه یک کاناله دندان 7 8,000,000 4,000,000
درمان ریشه دو کاناله دندان 7 11,400,000 5,700,000
درمان ریشه سه کاناله دندان 7 15,600,000 7,800,000
درمان ریشه چهارکاناله دندان 7 16,600,000 8,300,000
درمان ریشه یک کاناله دندان 8 8,800,000 4,400,000
درمان ریشه دو کاناله دندان 8 12,400,000 6,200,000
درمان ریشه سه کاناله دندان 8 17,000,000 8,500,000
درمان ریشه چهارکاناله دندان 8 18,000,000 9,000,000
درمان مجدد یک کانال 8,800,000 4,400,000
درمان مجدد دو کانال 13,000,000 6,500,000
درمان مجدد سه کانال 17,600,000 8,800,000
درمان مجدد چهار کانال 19,000,000 9,500,000
درمان مجدد ریشه یک کاناله دندان 7 9,600,000 4,800,000
درمان مجدد ریشه دو کاناله دندان 7 14,200,000 7,100,000
درمان مجدد ریشه سه کاناله دندان 7 18,600,000 9,300,000
درمان مجدد ریشه چهارکاناله دندان 7 20,000,000 10,000,000
درمان مجدد ریشه یک کاناله دندان 8 12,400,000 6,200,000
درمان مجدد ریشه دو کاناله دندان 8 18,000,000 9,000,000
درمان مجدد ریشه سه کاناله دندان 8 20,000,000 10,000,000
درمان مجدد ریشه چهارکاناله دندان 8 21,000,000 10,500,000
قطع نوک ریشه یا اپیکواکتومی (دندان1 و 2 و 3 ) 11,600,000 5,800,000
قطع نوک ریشه یا اپیکواکتومی (دندان4و5 ) ریشه اول 12,800,000 6,400,000
قطع نوک ریشه یا اپیکواکتومی (دندان6و7و8 ) ریشه اول 14,000,000 7,000,000
اپکسوژنزیس هر دندان 7,000,000 3,500,000
اپکسیفیکیشن دندان دائمی (کل جلسات) 0 0
درمان پرفوراسیون با MTA 7,000,000 3,500,000
بخش پروتز به همراه لابراتوار تعرفه آزاد فرانشیز 50%
پروتز کامل فک بالا 55,000,000 27,500,000
پروتز کامل فک پایین 55,000,000 27,500,000
پارسیل آکریلی فک بالا بیش از 3 دندان 26,000,000 13,000,000
فلیپر تا 3 دندان فک بالا و پایین 12,000,000 6,000,000
پارسیل آکریلی فک پایین بیش از 3 دندان 26,000,000 13,000,000
پروتز پارسیل کروم کبالت فک بالا ، پایین 54,000,000 27,000,000
تعمیر پروتز کامل شکسته فک بالا ، پایین 7,000,000 3,500,000
نایت گارد 15,000,000 7,500,000
ریلاین پروتز فک بالا ، پایین 9,000,000 4,500,000
روکش PFM  ( با لابراتوار ) 22,000,000 11,000,000
پروتز ثابت (پونتیک)  PFM 18000000 9,000,000
روکش پرسلن  یا زیر کونیوم (صرفا دندانهای قدامی) (با لابراتوار) 28,000,000 14,000,000
پروتز ثابت (پونتیک) تمام پرسلن  یا زیرکونیوم صرفا دندانهای قدامی 22,000,000 11,000,000
پست ریختگی 12,000,000 6,000,000
فایبر پست + ترمیم کامپوزیت هرواحد 12,000,000 6,000,000
در آوردن روکش قدیمی 2,400,000 1,200,000
چسباندن روکش  قدیمی 2,000,000 1,000,000
خارج کردن بریج قدیمی 3,200,000 1,600,000
چسباندن بریج قدیمی 3,000,000 1,500,000
در آوردن پست یا پین قدیمی 3,000,000 1,500,000
بخش پرو( بیماری های لثه) تعرفه آزاد فرانشیز 50%
جرمگیری کامل هرفک (بزرگسال) 3,900,000 1,950,000
جرمگیری کامل دو فک (بزرگسال) 8,000,000 4,000,000
بروساژهر فک 1,500,000 750,000
فلپ نیم فک 12,000,000 6,000,000
فلپ 1/6 دهان 10,000,000 5,000,000
پیوند لثه یک دندان 11,000,000 5,500,000
افزایش طول تاج همراه با فلپ 8,000,000 4,000,000
دیستال وج 5,000,000 2,500,000
همی سکشن و قطع ریشه 7,600,000 3,800,000

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *