برای دریافت مشاوره رایگان، لطفاً قبل از مراجعه با شماره ۰۲۱۴۴۲۸۱۰۰۰ تماس بگیرید

labratoar-600x430

لیست بهترین آزمایشگاه و فیزیوتراپی تهران

ردیفنام مراکزآدرسدرصد تخفیفتلفن
۱آزمایشگاه پاتوبیولوژی الیامیرداماد میدان مادر(محسنی) خیابان بهروز نبش کوچه سوم ساختمان امیر پلاک ۱۷ طبقه همکفپانزده درصد از سهم پرداختی بیمار۲۲۲۷۷۶۵۹
۲آزمایشگاه پاتوبیولوژی دیباجنت آباد شمالی,نبش بهارستان ۱۷,شماره ۳۲پانزده درصد از سهم پرداختی بیمار۴۴۸۲۹۶۰۸
۳آزمایشگاه تشخیص طبی سبزتهرانپارس خیابت امیری طائمه(گلبرگ) بین رشید و باقری پلاک ۱۶۰پانزده درصد از سهم پرداختی بیمار۷۷۸۸۰۱۳۴
۴آزمایشگاه تشخیص پزشکی دکتر حیدریانشهر ری، ابتدای خیابان قم ، روبروی مخابرات پلاک ۲۴۴ طبقه همکفپنج درصد از کل پرداختی۵۵۹۷۱۷۱۰
۵دکتر ریاضیآیت اله کاشانی، نبش گلستان شمالیپانزده درصد از سهم پرداختی بیمار۴۴۰۷۹۱۵۷ ۴۴۰۷۷۶۱۰
۶آزمایشگاه تخصصی فرجامتهرانپارس، خ فرجام شرقی، بین سراج و اتوبان شهید باقری، پ۳۰بیست و پنچ درصد از سهم پرداختی بیمار۷۷۸۸۳۷۴۹
۷آزمایشگاه سبز آرماتهرانپارس خ گلبرگ، پ ۱۶۰، ط۲بیست درصد از سهم پرداختی بیمار۷۷۷۰۷۰۱۵
۸آزمایشگاه، درمانگاه چمرانمیدان امام حسین، خیابان مازندرانپانزده درصد از سهم پرداختی بیمار
۹ فیزیوتراپی دکتر خالقیملاصدرا، م ونک بین ۴راه شیراز و شیخ بهایی، نبش ک سارا، پ ۱۳۹ده تا ۱۵ درصدبا هماهنگی
۱۰فیزیوتراپی شمسمهرآباد جنوبی، خ ۲۰متری شمشیری، پ۳۴۷۲۰%۶۶۶۴۰۸۴۵